Het tweede leven van GMC's

Grilles

Misschien denkt u dat dan toch in elk geval de karakteristieke grille de ruim 500.000 CCKW's met elkaar verbindt. Ook in dat opzicht, echter, is de ene CCKW de andere niet en bestaan er vier grille-varianten in combinatie met de gesloten cabine en twee varianten in combinatie met de open cabine. OK, de verschillen zijn klein maar een nadere blik op de grilles waard. De grille van een CC(K)W bestaat uit twaalf verticale spijlen. Aan boven- en onderzijde hebben die spijlen een oortje waarmee ze in een horizontaal frame zitten. Bij de eerste circa zestigduizend CC(K)W(X)'s stonden de oortjes naar buiten gericht: zes naar links, zes naar GMC factory rechts (Figuur A). Vanaf het voorjaar van 1942 stonden de oortjes echter om en om tegen elkaar aan (Figuur B-F). Deze verandering viel min of meer samen met de overstap van een geschroefd, gegoten logo-plaatje naar een gelast, geperst logo-plaatje. In het plaatje staan in sierlijk schrift de letters GMC. Vanaf februari 1943 werd de voordien zijdelings gelijkhelftige grille asymmetrisch. Het traliewerkje voor de linkerkoplamp werd namelijk verlengd om er op het linkerspatscherm een black-out (B.O.) licht naast te kunnen plaatsen (Figuur C-F). Het B.O. licht was in juli 1942 ontwikkeld. Op een deel van de eerder gebouwde CCKW's werd dat licht alsnog in een hulpframe boven de linkerkoplamp gebouwd (Figuur A en B). In de periode april-mei 1943 werd overgestapt van gesloten cabines op open cabines. Redenen hiervoor waren materiaalbesparing en de wens om de hoogte aan boord van schepen en in het veld te beperken. In diezelfde tijd sprak een Amerikaanse rechter uit dat merknamen niet langer zichtbaar op militaire voertuigen mochten zijn aangebracht. De grille verloor daarmee zijn mooie logo. De overstap van gesloten naar open cabines en het verdwijnen (verwijderen?) van het logo-plaatje liepen een beetje door elkaar heen. Historisch gezien zijn gesloten cabines zonder plaatje en open cabines met plaatje daarom relatief schaars. Foto's uit die periode geven echter aan dat beide combinaties voorkwamen (Figuur C-F). De combinatie 'open cabine en logo-plaatje' komt met naar schatting circa 10.000 exemplaren het minst voor. Bijgaande Tabel 4 vat alles nog eens samen. Uit die tabel blijkt ook dat in de loop van de tijd een steeds kleiner percentage de korte wielbasis ('352') bezat. Dit overzicht is gebaseerd op diverse artikelen en fotoboeken. Die bronnen spreken elkaar overigens wel eens tegen. Slagen om de arm blijven dus nodig. Toch staat het wel vast dat bepaalde combinaties van grille-vorm, spijloor-richting, logo-plaatje en cabine-vorm niet bestaan kunnen hebben. Dat je binnen de huidige verzameling CCKW's uitzonderingen op de hier besproken systematiek vindt, heeft daarom vermoedelijk vooral te maken met het feit dat er na WOII naar hartelust onderdelen zijn uitgewisseld. In een opzicht is het overgrote merendeel van de huidige CCKW-grilles historisch onjuist: het inkorten van de derde grille-spijl van rechts, is een na-oorlogse aanpassing om het aftappen van de radiator te vergemakkelijken.

Drawing of grilles types

Mysterieus logo-plaatje? Een CCKW heeft of geen of een rechthoekig logo-plaatje verzekert iedere kenner je. Wil Hoyer en ik zijn echter nu al twee maal op foto's gestuit van militaire CCKW kippers met gesloten (!) cabines met een ovaal logo-plaatje. Amerikaanse kenners verzekeren ons dat dit huisvlijt van huidige eigenaars moet zijn en niet een officiele variant. Wie geeft het definitieve antwoord?

GMC tipper with extraordinary emblem

Terug naar bovenkant van deze pagina

©2016 www.gmccckw.nl sinds/since 7 Jan 2005 gewijzigd/revised 31 Jan 2016