Het tweede leven van GMC's

Types

Cabines

De eerste circa 41.000 CCKW's hadden een stalen gesloten cabine van civiele oorsprong (cabine types 1574 en 1575, respectievelijk zonder en met een mangat in het dak ten behoeve van de bediening van een machinegeweer). De volgende 155.000 tot 173.000 exemplaren (bronnen spreken elkaar soms tegen) hadden opnieuw een stalen cabine maar waren niet langer uitgerust met deursloten. Het burger dashboard met asbak (Foto links) was bovendien vervangen door een simpeler dashboard (Foto rechts) met vijf ronde gestandaardiseerde militaire meters (cabine types 1608 en 1609, respectievelijk zonder en met een mangat). Vanaf ongeveer april 1943 werden alleen nog CCKW's met zogenaamde open cabines (cabine type 1619) gebouwd om staal uit te sparen en de hoogte tijdens transport en in het veld te beperken. Dit cabine type werd gesloten gemaakt met een canvas dak en versterkte canvas of houten deurtjes.

GMC civilian dashboard GMC military style dashboard

Wielbasis en lier

Ongeveer 10% van alle CC(K)W(X)'s had een korte wielbasis van 368 cm. Vanaf het gebruik van de code CCKW heetten deze korte GMC's 352's. De overige 90% betrof de 49 cm langere wielbasis de zogenaamde 353's. De 352's zijn gemakkelijk te herkennen aan het feit dat ze de benzinetank niet langs de rechterchassisbalk hebben maar bovenop de chassisbalken over de gehele breedte direct achter de cabine. Bij een deel van de 352's is deze tank vanaf beide voertuigzijden te vullen. De (twee) reservebanden van een 352 werden op de tank gemonteerd en niet, zoals de (ene) reserveband bij de 353, langs de linkerchassisbalk. De 352's zijn vooral in de periode 1941-1942 gebouwd, de 353's vooral in de periode 1943-1945. De gebouwde aantallen worden elders op de site gespecificeerd. Van zowel de variant met de korte wielbasis als die met de lange wielbasis had minder dan de helft een mechanische frontlier (merken Garwood of Heil). GMC's voor het vervoer van vracht krijgen met lier de toevoeging B, zonder lier de toevoeging A.

GMC  chassis frame types

Assen

CCKW's zijn ook in te delen naar het gebruikte type assen. Dit kunnen zogenaamde split assen zijn (merk Timken) of banjo assen (merk Chevrolet). Bij splits kan/moet het differentieelhuis in twee min of meer gelijke helften gedemonteerd kon worden en loopt de 'naad' in de rijrichting. Bij banjo's is sprake van een deksel met naad dwars op de rijrichting. Afhankelijk van deze astypes verschilt ook de voorwielophanging, het chassis en de aandrijflijn enigszins. CCKW's met split assen krijgen in combinatie met de letter die de chassisopbouw karakteriseert (zie daarvoor ook de voorgaande en volgende paragrafen) de toevoeging 1, die met banjo assen de toevoeging 2.

GMC axle types

Chassisopbouw

CCKW's werden gebruikt voor talloze soorten opbouwen. De bekendste zijn de normale vrachtwagen met huif met korte (type 352) of lange (type 353) wielbasis, en 353-uitvoeringen als bezine tankwagen, water tankwagen en kipper. Vrachtwagens waren soms uitgevoerd met een zogenaamde Set No 7: een eenvoudig frame met loopkat voor het hijsen van vracht over de gehele lengte van de laadbak. CCKW 353 chassis werden ook gebruikt voor de montage van mobiele werkplaatsen, bibliotheek, cantine, tandartspraktijk, luchtcompressoren (merk LeRoy), of decontaminatie-apparatuur, voor transport van paarden, voor transport van bommen (met weer een andere speciale loopkat) of voor combinatie met een rongenoplegger (bolster truck), om maar enkele militaire toepassingen te noemen. Tabel 2 geeft de codes aan voor een aantal opbouwtypes. Bij het (civiele) gebruik van CCKW's na de oorlog ontstonden vanzelfsprekend nog veel meer verschillende toepassingen.

GMC body types

GMC body types photos GMC drawing of Set No 7 352

Series

Voertuig historici (Sunderlin, Becker & Dentzer) delen de diverse CCKW's ook wel in naar de omvang van de oorspronkelijke legercontracten. Die contracten vielen vaak samen met (kleine) wijzigingen van de motor, het koel-, rem- en electrische systeem, de cabine en de grille. Tabel 3 geeft aan met welke periode en chassisnummers de aldus onderscheide zes types samenvallen. Daarbij vielen binnen series soms gaten in de nummering zodat iets meer CCKW's gebouwd lijken dan daadwerkelijk het geval is. Merk op dat de productie van de CCKW in mei 1945 volledig ten einde kwam.

GMC series table

 

 

Terug naar bovenkant van deze pagina

©2016 www.gmccckw.nl sinds/since 7 Jan 2005 gewijzigd/revised 31 Jan 2016